Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen tussen Annemie De Gelas, Optutten en indien aanwezig Optut-Team en haar cliënten en/of opdrachtgevers.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
1.3. Door het reserveren van een dienst van Optutten aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
1.4. De opdrachtgever dient alle benodigde gegevens voor een correcte uitvoering van de opdracht tijdig aan Optutten te verstrekken.

2.1. De reiskosten gemaakt door Optutten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op de wettelijke kilometervergoeding.

3.1. Een boeking vindt plaats wanneer de opdrachtgever schriftelijk, of digitaal een aanbod van Optutten aanvaardt en het voorschot is betaald.
3.2. De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Annemie De Gelas, Optutten alvorens een boeking te doen.

4.1. Annulaties dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan een event, shoot, dagmake-up, of avondmake-up te worden aangekondigd. Bij niet naleven hiervan wordt 50% van de totale opdracht in rekening gebracht.

4.2. Annulering van bruidsmake-up moet minimaal 60 dagen voor de trouwdatum plaatsvinden. Annulering tussen dag 59 en dag 29 voor de trouwdatum resulteert in 50% annuleringskosten. Annulering vanaf dag 29 voor de trouwdatum leidt tot 100% annuleringskosten. Het voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald omdat ik hierdoor klanten afwijs om jouw plaatsje vrij te houden;

5.1. Betaling dient onmiddellijk contant of via overschrijving (binnen 15 dagen na boekingsdatum) aan Annemie De Gelas, Optutten te worden voldaan.

5.2. Een factuur wordt (uitsluitend per e-mail) verzonden na bewezen diensten, met betaling binnen 15 dagen na factuurdatum.

5.3. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 10%, met een minimum van €40, en zijn conventionele verwijlinteresten verschuldigd.

6.1. Optutten, Annemie De Gelas is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

6.2. Elke aansprakelijkheid voor schadeclaims, direct of indirect, die niet aan Annemie De Gelas, Optutten te wijten zijn, wordt uitgesloten.

6.3. Annemie De Gelas, Optutten aanvaardt een inspanningsverplichting. Fouten of onvolledigheden in geleverde diensten vallen buiten haar aansprakelijkheid.

7.1. Optutten, Annemie De Gelas kan een schadevergoeding eisen bij beschadiging van producten door de cliënt.

7.2. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Annemie De Gelas, Optutten  respecteert de privacy van cliënten en verwerkt persoonsgegevens conform de privacyverklaring. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor publiciteit op communicatie, de website, en sociale media, evenals voor het opstellen van een klantenbestand. Persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar na de samenwerking, beeldmateriaal tot zolang het relevant is voor website en sociale media. Cliënten hebben recht op inzage, correctie, aanvulling, en verwijdering van hun gegevens. Annemie De Gelas, Optutten heeft passende maatregelen genomen ter bescherming van persoonsgegevens. Wijzigingen in het privacybeleid worden aangekondigd op de website.

9.1. Bij het boeken van het bruidspakket geldt als aanvullende voorwaarde dat de opdrachtgever, naast de bruid, tevens twee suite dames voorziet die ook make-up en haarstyling wensen.

9.2. Indien het niet mogelijk is om twee suite dames te voorzien, dient de opdrachtgever dit voorafgaand aan de boeking te bespreken met Annemie De Gelas, Optutten. In dat geval kan Annemie De Gelas beoordelen of zij de opdracht al dan niet kan aanvaarden.

9.3. Bij het niet voldoen aan de voorwaarde van het voorzien van twee suite dames voor make-up en haarstyling, behoudt Annemie De Gelas, Optutten, zich het recht voor de opdracht te weigeren of aan te passen, waarbij eventuele kosten en voorwaarden opnieuw onderhandeld dienen te worden.

Vraag vandaag nog een gesprek aan

Let's talk

Ik ben beschikbaar voor evenementen op woensdagmiddag en vrijdagen. Daarnaast kan ik me flexibel opstellen voor zondagen. U kunt mij boeken voor halve of volledige dagen, en ik ben bereid om te reizen naar uw gewenste locatie.

Dit kan variëren van evenementen, fotoshoots, bedrijfspresentaties tot dagelijkse zakelijke styling.
Dit helpt je te begrijpen of het om een eenmalig evenement gaat of een doorlopende samenwerking.
Heeft u een specifieke stijl of uitstraling in gedachten voor uw medewerkers, klanten of modellen.